Årliga takinspektioner

Dessa inspektioner kan anses vara dyra, vilket i sin tur leder till att vi många gånger väljer att inte genomgå en inspektion. Vi rekommenderar starkt att du tar denna avgift då en vattenskada kommer att kosta dig betydligt mycket mer pengar. Undersökningar som gjordes 2019 visar att en av tre husägare i dagens Sverige utför årliga takinspektioner. Detta tyder på att det är ett område som behöver mer uppmärksamhet.

Är skadan redan skedd?

Om det skulle vara så att du misstänker att ditt tak, som förmodligen inte inspekterats på ett tag, läcker in vatten så är det otroligt viktigt att på en gång ta kontakt med en hantverkare inom ämnet. Missfärgade områden i tak och väggar inomhus kan vara tecken på att du har att göra med en ordentlig takläcka. Vi kan också upptäcka takläckor genom att se svikt eller böljor i taket, vilket signalerar att det antingen ligger vatten eller andra föremål och trycker på taket. Om läckan eller skadan nått intill huset och satt sina spår i väggar och tak så är det dessutom viktigt att undvika detta område tills en expert har undersökt taket. Det är inte alltför ovanligt att vattenskador från tak orsakar att tak rasar in, vilket har orsakat enorma skador både på huset och i de värsta fallen på människor också.